Giấy tờ cần thiết khi làm thủ tục hải quan

Đối với quy trình làm thủ tục hải quan, khi làm thủ tục hải quan tại An Phúc yêu cầu quý khách hàng cần tối thiểu các giấy tờ sau:

1. Sales Contract – 01 Bản Sao y bản chính
2. Commercial Invoice – 01 Bản gốc
3. Packing List – 01 Bản gốc
4. Bill of Lading : 01 bản gốc ( Nếu thanh toán L/C) hoặc 01 bản sao (Nếu T/T )
5. C/O ( Nếu form E hoặc form D ) : 01 bản gốc & 01 bản sao
6. Hóa đơn cước biển ( Nếu nhập FOB hoặc EXW ) : 01 Bản sao y
7. Chứng từ thanh toán ( L/C ; T/T ) : 01 Bản sao y
8. Giấy giới thiệu : 03 tờ gốc
9. Tờ khai Hải Quan : 01 Bộ gốc
10. Tờ khai trị giá tính thuế : 02 bản gốc
11. Phụ lục tờ khai Hải Quan (Nếu nhiều hơn 3 mục hàng ) : 01 Bộ gốc
12. Các giấy tờ liên quan đến giấy phép của cơ quan chủ quản.

About lamthutuchaiquan